cao Bouw & Infra


De cao Bouw & Infra is afgesloten voor de periode 1 februari 2017 tot en met 31 maart 2018.
Deze cao is algemeen verbindend verklaard bij:

 • Besluit van 26 juni 2017
 • Besluit van 12 december 2017 (tussentijdse wijziging)

• Cao-partijen hebben een cao afgesloten per 1 april 2018. Aan de teksten wordt op dit moment gewerkt.

 • Toelichting machinistenfuncties